Mundo Estrella Galicia S.L.U. garante que a presentación de todos os contidos e funcións esenciais do sitio web sexan independentes dos dispositivos físicos e navegadores web utilizados para este fin, codificados con estándares técnicos de uso gratuíto e libre accesibles para os navegadores adaptado a persoas con limitacións sensoriais, motrices ou cognitivas.

O contido está en formato XHTML: unha linguaxe de composición de hipertexto, estándar aberto desenvolvido e recomendado polo W3C, o Consorcio da Web.

Os elementos que constitúen o contido (imaxes, texto, estruturas, ligazóns) están escritos segundo o nivel de prioridade das Directrices de accesibilidade para o contido web do W3C.

As follas de estilo (CSS, outro estándar W3C) úsanse para asignar os formatos de presentación e distribuír os contidos e as ligazóns nas páxinas.

Recoméndase usar as versións máis recentes de navegadores como Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Konqueror, Internet Explorer, Safari, etc.

A Unión Europea, na resolución do Consello do 25 de marzo de 2002, anima aos Estados membros a ter en conta a necesidade de que os contidos dixitais sexan accesibles e, seguindo esta recomendación, a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, prevé que as administracións públicas adopten as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas páxinas de Internet sexa accesible para as persoas con discapacidade e as persoas maiores, de acordo cos criterios de accesibilidade ao contido xeralmente recoñecido, antes do 31 de decembro de 2005.

De acordo con este obxectivo, realizouse o deseño web de Mundo Estrella Galicia S.L.U. tendo en conta as recomendacións de accesibilidade para o primeiro nivel de prioridade das directrices WAI (Web Accessibility Initiative) do W3C.

Referencias sobre accesibilidade

Se queres saber máis sobre contido web accesible recomendamos os seguintes enlaces: