Moito
Máis
Seguros

Slider

Ti formas parte da Nosa Familia, por iso un 19.06 de 2019 abrimos O Noso Corazón e A Nosa Fábrica.

E, de novo, a partires dun 19.06 volvemos abrir. Nós volvemos sendo os mesmos e ti volves sendo A Nosa Prioridade.

Menos é

Moito máis

Ti es o centro das nosas prioridades e a túa seguridade é o primeiro; por iso, tomamos medidas que mellorarán a túa visita con tódalas garantías.

Un kit de benvida.

Menos exposición ao contacto é moito máis seguro; por iso, regalarémosche todo o material que cómpre para unha
completa experiencia individualizada: un punteiro para tódolos nosos interactivos, unha mostra das nosas materias primas e unha copa para que aprendas connosco como realizar un servizo perfecto.

Reducimos o aforo.

Menos visitantes, pero moita máis atención individualizada, por iso só se realizarán visitas guiadas con reserva previa, estabelecendo horarios e percorridos que eviten a coincidencia de grupos.

Estrito protocolo de hixiene e limpeza.

Menos presenza de axentes infecciosos é moito máis seguro; por iso, instalamos dispensadores de xel en tódalas zonas do museo, así como unha alfombra desinfectante na entrada e viricidas nas nosas billas de autoservizo. Ademais, MEGA límpase e desinféctase a diario con auga desionizada, realizando unha limpeza extra diaria de aseos e superficies de contacto.

Equipos de protección.

Menos posibilidades de transmisión é moito máis seguro; por iso, proporcionámoslle ao visitante máscaras e luvas de nitrilo. Ademais, todo o noso equipo dispón de máscara e pantalla

Renovación do aire.

Menos permanencia de axentes infecciosos é moito máis seguro; por iso, as instalacións mantéñense en constante ventilación.

Sinalización.

Reducir as posibilidades de contacto é moito máis seguro; por iso, instalamos carteis e sinalización lembrando as medidas de seguridade e o seu cumprimento, así como sinais de chan que axuden a manter a distancia de seguridade.

Adaptación da experiencia.

Menos interacción coas instalacións é moito máis seguro; por iso, instalamos biombos de
protección para mostradores, medios para evitar tocar portas ou cortinas durante o percorrido e
adaptamos tódalas experiencias para que podas seguir gozando delas plenamente con maior
seguridade.

E se queres saber Moito Máis…

Visítanos e descobre por que a túa visita non vai rematar en MEGA. Unha gran sorpresa agarda por ti ao final do camiño.

… Moito Máis

Virtuais

A nosa experiencia percíbese cos cinco sentidos; por iso, para garantir a túa seguridade e a do noso persoal, decidimos apostar pola virtualidade das nosas clases e catas.