MENOS É MOITO MÁIS

TI ES O CENTRO DAS NOSAS PRIORIDADES E A TÚA SEGURIDADE, O PRIMEIRO; POR ISO TOMAMOS MEDIDAS QUE MELLORARÁN A TÚA VISITA CON TODAS AS GARANTÍAS.

Un kit de benvida.

Menos exposición ao contacto é moito máis seguro, por iso che regalaremos todo o necesario para unha completa experiencia individualizada: un punteiro para todos os nosos interactivos, unha mostra das nosas materias primas e unha copa para que aprendas con nós como realizar un servizo perfecto.

Reducimos a afluencia.

Menos visitantes, pero moita máis atención individualizada, por iso só se realizarán visitas guiadas con reserva previa, establecendo horarios e percorridos que eviten a coincidencia de grupos.

Estrito protocolo de hixiene e limpeza.

Menos presenza de axentes infecciosos é moito máis seguro; por iso instalamos dispensadores de xel en todas as zonas do museo, así como unha alfombra desinfectante na entrada e viricidas nas nosas billas de autoservizo. Ademais, o MEGA límpase e desinféctase acotío con auga desionizada e realízase unha limpeza extra diaria de aseos e superficies de contacto.

Equipos de protección.

Menos posibilidades de transmisión é moito máis seguro, por iso lle proporcionamos ao visitante máscaras e guantes de nitrilo. Ademais, todo o noso equipo dispón de máscara e pantalla facial e emprega xel desinfectante de maneira regular.

Renovación de aire.

Menos permanencia de axentes infecciosos é moito máis seguro, por iso as instalacións se manteñen en constante ventilación.

Sinalización.

Reducir as posibilidades de contacto é moito máis seguro, por iso instalamos cartelería e sinalización para lembrar as medidas de seguridade e o seu cumprimento, así como sinais no chan que axuden a manter a distancia de seguridade.

Adaptación da experiencia.

Menos interacción coas instalacións é moito máis seguro, por iso instalamos pantallas de protección para mostradores, medios para evitar tocar portas ou cortinas durante o percorrido e adaptamos todas as experiencias para que poidas seguir gozando delas plenamente con maior seguridade.

E SE QUERES SABER MOITO MÁIS…

Visítanos e descubre por que a túa visita non vai terminar no MEGA. Unha gran sorpresa está esperando por ti ao final do camiño.

…MOITO MÁIS VIRTUAIS

A nosa experiencia percíbese cos cinco sentidos; por iso, para garantir a túa seguridade e a do noso persoal, decidimos apostar pola virtualidade das nosas clases e catas.